สุดล้ำ!!! ใช้ น้ำเค็ม เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า Magnesium Fuel Cell