รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า ใช้เชื้อเพลิง "น้ำเค็ม" เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า